ARKIV

KATEGORIER

Digitalt Tipp-Ex #4

Att sätta verktygen i Photoshop på en prispall är svårt. För det är så många som är till så stor nytta.
Men ett man kan ha mycket nytta av är Channel Mixer / Blanda Kanaler.
Genom den här guiden kommer jag inte visa dig alla möjligheter. Dels för att jag inte kan alla, och dels för att de är alldeles för många. Jag tänker bara visa dig en.

Enligt Photoshop är är alla (färg)bilder uppbyggda av tre kanaler. En röd, en grön och en blå. Dessa drar man nytta av i Channel Mixer / Blanda Kanaler.


Brännvidd: 18mm, slutare: 1/80, bländare: f/4, ISO 400

Tekniken jag ska visa gör sig speciellt bra på naturbilder med grönt, så som blad och växter. Därför har jag valt denna bilden för att den innehåller just det, och inget annat. Om det finns med t.ex. en människa måste man maska bort för att han/hon inte ska bli konstig i färgtonerna.


STEG 1Det första, och enda, lagret du gör är en Channel Mixer / Blanda Kanaler. Man kan i menyn, där det på bilden står "Red", välja vilken kanal man vill gå in i.  I denna guiden håller vi oss till den Röda.
När du först skapat det, ligger det 100% i den röda kanalen. Men jag har dragit bort alla dem 100 procenten och i stället lagt +160 i den gröna och -60 i den blå, som du ser på bilden ovan.Så här ser det ut nu. Snabbt och enkelt kan man säga att vi är klara.
Beroende på hur mycket du lägger på i den gröna blir löven olika mycket gula. Anledningen till att jag dragit ner den blå till -60 är för att "parera" så att färgerna inte går över styr allt för mycket. Kanske lite svårt att förstå i ord, men prova själv så förstår du bättre.

Självklart behöver det inte vara slut nu.

(STEG 2)Nu har jag gått in i menyn och ändrat både i den gröna och blå kanalen för att modifiera färgerna ännu mer.Ha i baktanke att detta är gjort med endast ett justeringslager. Det är inte perfekt, men inte heller dåligt.
Sedan är det lätt att fortsätta med fler sorters justeringslager för att bygga vidare.
Bara fantasin sätter gränserna.
Kategorier: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar